مرکز آموزش زبان- ارتباط با مرکز
مرکز آموزش زبان مرکز آموزش زبان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۴ | 
جهت ارتباط با مرکز آموزش زبان دانشگاه امام صادق (ع)، از طریق لینک و صفحات زیر با ما در ارتباط باشید:

https://www.isu.ac.ir/page/794/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش زبان:
http://isu.ac.ir/find.php?item=18.768.4935.fa
برگشت به اصل مطلب