معاونت طرح و برنامه- آمار و اطلاعات
اقدامات مدیریتی مرتبط با راهبردها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۹ | 

اقدامات مدیریتی مرتبط با راهبردها

از تاریخ ابلاغ راهبردهای رهبر انقلاب به دانشگاه، تاکنون ۴ سال سپری شده است. در این ۴ سال، اقدامات و فعالیت های مختلفی در جهت تبیین، گفتمان سازی و تحقق آنها در محیط دانشگاه، صورت گرفته است.
نمودار فوق برخی از این اقدامات(مدیریتی) را به تصویر کشیده است.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت طرح و برنامه:
http://isu.ac.ir/find.php?item=10.690.4476.fa
برگشت به اصل مطلب